Pridruživanje permanentnoj mreži EUREF sa vise GNSS CORS stanica u Crnoj Gori – MontePN

Tekući
Dodjeljivač podrške
Ministarstvo Nauke
Korisnik
Univerzitet Donja Gorica - Fakultet za informacione sisteme i tehnologije
-
Iznos finansiranja
59675.00 €
Ukupna vrijednost projekta
85250.00 €

Glavni cilj MontePN inovacionog projekta (Pridruživanje stalnoj mreži EUREF s Multi GNSS-om CORS stanicama u Crnoj Gori) je uspostavljanje stalne GNSS stanice na području Crne Gore s mogućnošću primanja GPS signala, GLONASS, Galileo, EGNOS i Beidou sistema signala i pridruživanja Europskoj Trajnoj Mreži (eng. European Permanent Network - EPN). Ova stanica će omogućiti definisanje nacionalnog referentnog sistema u ETRS89 sistemu i ETRF2000 okviru što većina evropskih zemalja već ima. Utvrđivanjem vremenskog niza pozicioniranja tokom perioda od nekoliko godina, obezbijediće će važne podatke o brzini, toku i smjeru kretanja Euro-azijske tektonske ploče na području Crne Gore.

Sekundarni ciljevi projekta MontePN su izrada studije „Analiza preciznog pozicioniranja, koja dodatno uključuje Galileo sistem, i moguće primjene u različitim sektorima industrije“, kao i jačanje spin-off kompanije, s idejom moguće komercijalizacije.

Očekivani rezultati odnose se na nivo tehnološke spremnosti 8, odnosno usluge testirane u stvarnom okruženju i spremne za komercijalnu upotrebu. Zgušnjavanje EPN mreže na području Crne Gore i ispunjavanje preduvjeta za definiranje geodetskih podataka unutar ETRS sistema važan je rezultat za naučnu zajednicu i državu Crnu Goru. Izrada spomenute studije će pružiti odgovore na važna pitanja i istražiti područja primjene GALILEO sistema.